Castellum startar nybyggnadsprojekt för 135 Mkr

Göteborg den 6 juli 1998

Fastighetsbolaget Castellum kommer att vid Söderleden i Mölndal bygga en ny kontors- och industrifastighet, som i sin helhet kommer att förhyras av ABB. Investeringen är beräknad till ca 135 Mkr.

Castellum har träffat avtal med ABB och Selmer Bygg Göteborg AB om uppförande av en kontors- och industrifastighet om ca 14 000 kvm i Åbroområdet vid Söderleden i Mölndals kommun. Fastigheten, som i sin helhet kommer att disponeras av ABB-anknutna företag, kommer att förvaltas av Castellums lokala dotterbolag Harry Sjögren AB, som redan har ett betydande bestånd av kommersiella fastigheter i närområdet. Investeringen är beräknad till ca 135 Mkr och fastigheten beräknas vara inflyttningsklar hösten 1999.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör i Castellum AB, tel 031-60 74 00/0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00/0705-92 06 70