Castellum förvärvar för 93 Mkr och säljer fastigheter med en vinst om 15 Mkr

Göteborg den 28 september 1998

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat tre fastigheter i Malmö och Stockholm för sammanlagt ca 93 Mkr. Två fastigheter har sålts för 73 Mkr med en vinst om 15 Mkr.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i Stockholm, Fastighets AB Brostaden, har Castellum för 57 Mkr förvärvat en kontors- och industrifastighet i Skärholmen söder om Stockholm. Den uthyrningsbara ytan är 8 100 kvm, varav ca 5 % är vakant. Den förvärvade fastigheten gränsar till en av bolagets befintliga fastigheter i området.

Castellums lokala dotterbolag i Malmö, Fastighets AB Briggen, har för 14 Mkr förvärvat en outhyrd lagerfastighet om 7 300 kvm i Industrihamnen i Malmö. Briggen har vidare köpt en kontors- och lagerfastighet vid norra infarten till Malmö för 22 Mkr. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 8 700 kvm, varav ca 20 % är vakanta vid tillträdet. Båda förvärven ligger i direkt anslutning till fastigheter som redan ägs av Briggen.

Förvärven, förutom den outhyrda fastigheten i Industrihamnen i Malmö, ger omedelbart efter tillträde positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

Fastighets AB Brostaden har sålt en industrifastighet i Botkyrka kommun för 39 Mkr med en vinst om 9 Mkr. I Uppsala har dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB avyttrat en bostadsfastighet för 34 Mkr med en vinst om 6 Mkr. Efter denna försäljning äger Aspholmen enbart kommersiella fastigheter i kommunen.

Eklandia Fastighets AB har utlyst en arkitekttävling om ett nytt kontorshus som skall uppföras på en av Castellums större byggrätter i Göteborg. Byggrätten, som medger en total byggnadsyta om ca 40 000 kvm, är belägen vid Mölndalsvägen i Göteborg, i bästa kommunikationsläge nära E6/E20 och riksväg 40 till Landvetter och Borås. Det vinnande förslaget avses utgöra underlag för kommunens detaljplanearbete och ligga till grund för projektering.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00 / 0705-92 06 70