Castellum förvärvar för 90 Mkr och säljer fastigheter för 180 Mkr med en vinst om 21 Mkr

Göteborg den 10 december 1998

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat fyra fastigheter i Växjö för sammanlagt 90 Mkr. Vidare har sammanlagt 22 fastigheter i Tranås, Vetlanda, Jönköping, Göteborg och Kristinehamn sålts för totalt 180 Mkr med en vinst om 21 Mkr.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i västra Småland, Fastighets AB Corallen, har Castellum i två affärer förvärvat fyra kommersiella fastigheter i Växjö för en total köpeskilling om 90 Mkr. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta är drygt 27 000 kvm, varav drygt 20 % är vakanta vid tillträdet. Affärerna passar väl in i bolagets strategi att öka förvaltningsunderlaget i Växjö, som är en av de prioriterade orterna i västra Småland. Förvärven ger omedelbart positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

Fastighets AB Corallen har i en affär avyttrat bolagets samtliga fastigheter, i huvudsak bostadsfastigheter, i Tranås och Vetlanda samt en fastighet i Huskvarna för sammanlagt 120 Mkr. Genom försäljningen lämnar bolaget Tranås och Vetlanda kommuner vilket innebär en ytterligare koncentration av bolagets verksamhet i västra Småland. I Jönköping säljer Corallen en mindre bostadsfastighet för 11 Mkr. Vidare har Eklandia Fastighets AB sålt två bostadsfastigheter och en kontorsfastighet i västra Göteborg, samt en industrifastighet i Kristinehamn för sammanlagt 49 Mkr. Den sammanlagda vinsten av de gjorda fastighetsförsäljningarna uppgår till 21 Mkr.

Castellums lokala fastighetsbolag i Skåne, Fastighets AB Briggen, kommer under en treårsperiod att genomföra en omfattande till- och ombyggnad i bolagets fastighet, Citygallerian i Malmö. Investeringen som är kostnadsberäknad till ca 55 Mkr innebär bl a en tillbyggnad av nya kontorslokaler, varigenom drygt 800 kvm frigörs för ombyggnad till ny detaljhandelsyta.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70