Castellum säljer bostadsfastigheter för 173 Mkr med en vinst om 44 Mkr

Göteborg den 12 januari 1999

Fastighetsbolaget Castellum har avyttrat 10 bostadsfastigheter i Mölndal och Borås för totalt 173 Mkr med en vinst om 44 Mkr. Vidare har bolaget förvärvat två fastigheter i Stockholm och Göteborg för sammanlagt 43 Mkr. I Lund och Helsingborg genomför bolaget till- och ombyggnader för 125 Mkr.

Dotterbolaget Harry Sjögren AB har i två affärer under januari 1999 avyttrat 10 bostadsfastigheter om totalt ca 30 000 kvm i Mölndal och Borås för sammanlagt 173 Mkr innebärande en vinst om 44 Mkr. Försäljningarna har inneburit en ytterligare koncentration av Castellums bostadsbestånd i Västverige till centrala Göteborg.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i Stockholm, Fastighets AB Brostaden, har Castellum förvärvat ytterligare en kontorsfastighet vid Mariehäll i Bromma för en köpeskilling om 14 Mkr. Fastighetens totala uthyrningsbara yta är 3 850 kvm, varav 60 % är vakanta vid tillträdet. Nyuthyrningen i området är god och förvärvet förbättrar bolagets möjligheter att erbjuda efterfrågade lokaltyper.

Eklandia Fastighets AB har köpt en lager- och kontorsfastighet om 7 560 kvm på Hisingen i Göteborg, där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. I samband med affären har hyresavtal avseende hela lokalytan tecknats. Fastigheten, som innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 4 000 kvm, har förvärvats för 29 Mkr.

Fastighets AB Briggen, som är Castellums lokala fastighetsbolag i Öresundsområdet, kommer att genomföra en tillbyggnad av en kontorsfastighet i teknikparken Idéon i Lund. Utbyggnaden, vilken är kostnadsberäknad till 35 Mkr, omfattar 3 500 kvm ny uthyrningsbar yta som i sin helhet är uthyrd.

Briggen har vidare inlett en ombyggnad av en större bostadsfastighet på Slottshöjden i Helsingborg. Fastigheten omfattar nio byggnader med totalt 182 lägenheter och 17 butikslokaler. Ombyggnadskostnaden är beräknad till 90 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70