Castellum förvärvar fastigheter för 167 Mkr och startar ombyggnader för 138 Mkr

Göteborg den 19 februari 1999

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat en kontors- fastighet vid Linnéplatsen i Göteborg för 93 Mkr. Vidare har bolaget köpt tre kommersiella fastigheter i Göteborg, Mölndal och Uppsala för sammanlagt 74 Mkr. I Göteborg, Lund och Jönköping genomförs ombyggnader för 138 Mkr.

Genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB i Göteborg har Castellum förvärvat en kontorsfastighet vid Linnéplatsen i Göteborg för en köpeskilling om 93 Mkr. Fastigheten, som är fullt uthyrd, har en total uthyrningsbar yta om 7 300 kvm. Byggnaden har hög standard och ett attraktivt läge. I förvärvet ingick även en intilliggande obebyggd fastighet med möjlighet till framtida nybyggnation.

Eklandia har vidare köpt en lager- och kontorsfastighet om ca 4 800 kvm på Hisingen i Göteborg, där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Köpeskillingen uppgick till 32 Mkr.

Dotterbolaget Harry Sjögren AB har för 23 Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet om ca 5 600 kvm i Åbro Industriområde i Mölndal, där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter.

Aspholmen Fastigheter AB, som är Castellums lokala fastighetsbolag i Mälardalen, har för 19 Mkr förvärvat en kontors- och butiksfastighet om ca 2 500 kvm i centrala Uppsala.

Eklandia investerar 80 Mkr i en ombyggnad av den välkända fastigheten "Amerikahuset" vid Masthuggskajen i Göteborg. Efter ombyggnaden, som inleds under våren, kommer fastigheten att innehålla 56 mindre bostadslägenheter och ca 5 000 kvm kontorslokaler. Inflyttning beräknas ske från och med kommande årsskifte.

Fastighets AB Briggen kommer att genomföra en omfattande ombyggnad av en butiks- och kontorsfastighet vid Stora Torget i Lund. Med bibehållande av befintlig fasad uppförs en ny butiks- och kontorsbyggnad om drygt 2 100 kvm. Genom ombyggnaden, som är kostnadsberäknad till 38 Mkr, skapas bl a en helt ny butiksgalleria i stadens mest attraktiva läge.

I Jönköping kommer dotterbolaget Fastighets AB Corallen, i samarbete med den blivande operatören Scandic Hotel, att bygga om ca 1/3 av den s k Portalen-fastigheten, som under några år innehållit studentlägenheter, till ett modernt hotell med 216 rum. Fastigheten, som har ett mycket bra läge i centrala Jönköping, får därigenom ökad attraktivitet och förbättrad avkastning. Hotellet kommer att öppna den 1 september med 138 rum och vara helt färdigställt vid kommande årsskifte. Ombyggnaden är för Castellums del kostnadsberäknad till 20 Mkr.

I göteborgsområdet har tre mindre fastigheter avyttrats, varav två bostadsfastigheter och en kontors- och lager-fastighet, för sammanlagt 31 Mkr med en vinst om 4 Mkr.

Bokslutskommuniké 1998 (33 kb)

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70