Castellum säljer bostadsfastigheter med en vinst om 35 Mkr

Göteborg den 30 mars 1999

Fastighetsbolaget Castellum säljer två bostadsfastigheter i Backa Brunnsbo i Göteborg för 90 Mkr, vilket innebär en vinst om 35 Mkr.

Genom sitt lokala dotterbolag i Göteborg, Eklandia Fastighets AB, säljer Castellum,med tillträde 1 juni 1999, två bostadsfastigheter i Backa Brunnsbo i Göteborg med sammanlagt 200 lägenheter och 14 900 kvm yta.

Försäljningen av fastigheterna är ett led i koncentrationen av bostadsbeståndet till de mest centrala och attraktiva lägena i Göteborg, Helsingborg och Lund.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70