Förslag till styrelse i Castellum AB

Göteborg den 3 mars 1999

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 24 mars 1999 kommer följande förslag till val av styrelse att framläggas. Förslaget stöds av aktieägare representerande 24 % av såväl kapital som röster i bolaget.

Omval föreslås av Jan Kvarnström, Thomas Alexandersson, Mats Israelsson, Gunnar Larsson och Stig-Arne Larsson. Nuvarande ledamoten Gösta Bystedt har avböjt omval. Till ny ordinarie styrelseledamot föreslås Göran Lindén, Stockholm. Lindén, som är född 1944, är styrelseledamot i Swedish Match AB, Monark-Stiga AB, Pricer AB, Perstorp Plastic Systems AB, Pripps Ringnes AB och Sjätte AP-fonden samt f d VD i Swedish Match AB.

Vid bolagsstämman kommer styrelsen även att framlägga förslag till ändring av bolagsordningen. De förslagna ändringarna samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelse till bolagstämman, vilken offentliggörs i annonser Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 3 mars 1999.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56