Castellum förvärvar fastigheter för 200 miljoner

Göteborg den 1 juni 1999

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat nio kommersiella fastigheter i Storgöteborg och Öresundsområdet för sammanlagt ca 200 Mkr.

Genom dotterbolaget Harry Sjögren i Mölndal har Castellum i en affär förvärvat sex, till varandra gränsande, kontors- och industrifastigheter i Lackarebäck i Mölndal med skyltläge mot södra motorvägsinfarten till Göteborg. De förvärvade fastigheterna, som tillträds den 1 oktober, har en total uthyrningsbar yta om ca 39 000 kvm, varav ca 5 000 kvm är vakanta. Fastigheterna innehåller också byggrätter, som möjliggör utbyggnader om totalt ca 10 000 kvm. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 150 Mkr inklusive lagfartskostnader. Förvärvet utgör ett väsentligt tillskott till Castellums förvaltningsvolym i Mölndal och ger bolaget möjlighet att erbjuda ett bredare utbud av kommersiella lokaler i ett område där bolaget redan tidigare äger fastigheter.

Harry Sjögren AB har dessutom för 42 Mkr förvärvat ytterligare en lager- och kontorsfastighet i Högsbo-Sisjöns industriområde i södra Göteborg, där bolaget har ett betydande bestånd. Hela den uthyrningsbara ytan om 5 490 kvm har i samband med affären långsiktigt hyrts ut till säljaren. I fastigheten, som tillträddes den 1 april, ingår dessutom en outnyttjad byggrätt om ca 2 000 kvm, där en tillbyggnad planeras.

Dotterbolaget Fastighets AB Briggen har för en sammanlagd köpeskilling om ca 8 Mkr förvärvat, dels en lagerfastighet om 1 640 kvm i Elisedal i Malmö, dels en outhyrd kontors- och lagerfastighet om 2 500 kvm intill en av bolagets befintliga fastigheter i Helsingborg. Tillträde till fastigheterna beräknas ske under hösten.

Inklusive ovannämnda affärer har Castellum hittills i år förvärvat fastigheter och igångsatt större projekt i befintliga fastigheter för tillsammans 1,2 miljarder kronor, varav ca 600 Mkr avser gjorda förvärv.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70