Nytt incitamentsprogram i Castellum

Göteborg den 10 juni 1999

Castellum AB inför ett nytt incitamentsprogram för företagsledningen och övriga ledande befattningshavare innefattande de verkställande direktörerna i dotterbolagen, sammanlagt elva personer.

Programmet, som är treårigt, består av två delar. Den ena delen baseras på aktiens kursutveckling under treårsperioden, såväl i absoluta tal som i förhållande till branschindex och är maximerad till totalt en och en halv årslön. Den andra delen, som avräknas årligen, baseras på bolagets resultatutveckling och är maximerad till en halv årslön per år.

Eventuellt utfallande bonus utbetalas som lön, varvid hälften av utbetalt belopp skall användas för förvärv av Castellumaktier.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelseordförande i Castellum AB, tel 031-60 74 00