VD-skifte i Castellum

Göteborg den 21 oktober 1999

Castellums VD, Thomas Alexandersson, avgår i samband med den ordinarie bolagsstämman 2000. Ny VD blir Lars-Erik Jansson som är vice VD i Castellum. Bolagets ekonomi- och finansdirektör, Håkan Hellström har utsetts till vice VD.

Castellum ABs verkställande direktör, Thomas Alexandersson, kommer att avgå från sin befattning i samband med bolagsstämman den 22 mars år 2000. Ny verkställande direktör blir Lars-Erik Jansson, som för närvarande är vice VD i Castellum AB. Lars-Erik Jansson, som är född 1945, har varit anställd i bolaget sedan det bildades 1994. Castellums ekonomi- och finansdirektör, Håkan Hellström, har med bibehållna arbetsuppgifter utsetts till vice VD i bolaget.

- "Nästa år blir jag 55 år och då är det tjugo år sedan jag fick mitt första VD-uppdrag", säger Thomas Alexandersson i en kommentar." I det perspektivet har jag bestämt mig för att inte längre inneha någon exekutiv befattning och jag väljer därför att avgå vid vårens ordinarie bolagsstämma. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att styrelsen utsett Lars-Erik Jansson till min efterträdare."

- "Castellum har utvecklats till ett robust fastighetsbolag som aldrig stått starkare än vad det gör idag", framhåller Lars-Erik Jansson. "Jag har medverkat i hela den process som lett fram till dagens Castellum och är också väl medveten om den potential som finns i bolaget. Jag ser med stor entusiasm fram emot att i min nya position få fortsätta utvecklingen av Castellum", säger Lars-Erik Jansson.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande, tel 0044 1 895 878 710
Thomas Alexandersson, VD, tel 031-60 74 00
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00