Castellum investerar 190 miljoner i förvärv och nybyggnation

Göteborg den 2 november 1999

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, förvärvat kommersiella fastigheter för ca 160 Mkr i Storstockholm, Storgöteborg, Malmö och Västerås. Dessutom investeras ca 30 Mkr i en ny kontorsbyggnad i Alingsås, norr om Göteborg.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden i Stockholm har Castellum förvärvat en kontorsfastighet belägen nära E4 i Sollentuna norr om Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 6 500 kvm exklusive garage. Köpeskillingen uppgår till 77 Mkr och tillträde sker i november månad.

I Högsbo-Sisjöns industriområde i södra Göteborg har Harry Sjögren AB för 31 Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet om drygt 5 800 kvm, varav ca 10 % är vakanta. Fastigheten innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 4 000 kvm. Fastigheten tillträds under november 1999.

I Lackarebäcks industri-område i Mölndal har Harry Sjögren AB förvärvat en lager- och kontorsfastighet om 4 800 kvm i omedelbar anslutning till fastigheter som redan ägs av bolaget. Köpeskillingen uppgick till 25 Mkr och tillträde sker i december 1999. Vid Stora Torget i Borås centrum där bolaget redan äger ett flertal fastigheter har Harry Sjögren AB vidare förvärvat en kontors- och butiksfastighet om ca 2 500 kvm. Köpeskilllingen var 19 Mkr och tillträde sker i början av nästa år.

Fastighets AB Briggen har för en köpeskilling om ca 5 Mkr förvärvat en industri- och kontorsfastighet i Annetorps industriområde i Malmö, mellan Limhamn och det nya broområdet. Den förvärvade fastigheten, som har en total uthyrningsbar yta om ca 1 400 kvm, är helt outhyrd.

I Tunbytorp i norra Västerås, där bolaget sedan tidigare äger fastigheter, har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat en lager- och kontorsfastighet för ca 5 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 1 900 kvm, varav ca 75 % är vakanta vid tillträdet.

På en av bolagets befintliga fastigheter i anslutning till E20 i Alingsås, kommer Harry Sjögren AB att för en ny hyresgäst uppföra en kontorsbyggnad om ca 3 500 kvm. Nybyggnationen som är kostnads-beräknad till ca 30 Mkr beräknas vara inflyttningsklar hösten 2000.

Hittills i år har Castellum förvärvat fastigheter för ca 900 Mkr. Inklusive igångsatta större projekt uppgår den totala investeringsvolymen till ca 1,7 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705 60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705 92 06 70