Castellum höjer inte budet på Diligentia

Göteborg den 2 mars 2000

Med anledning av de olika synpunkter på Castellums erbjudande till Diligentias aktieägare som framkommit under torsdagen har styrelsen i Castellum beslutat att göra följande uttalande.

Castellum avser inte att höja det avgivna budet. Styrelsen anser att budet, som innebär en premie om 18 %, är väl avvägt.

Som framgår av prospektet, bedömer både Castellums och Diligentias styrelser att ett samgående mellan de båda bolagen är riktigt såväl ur verksamhetsmässig synvinkel som ur ett aktieägarperspektiv.

För ytterligare information kontakta
Thomas Alexandersson, verkställande direktör, tel 031-60 74 51
Lars-Erik Jansson, vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56