Castellum säljer fastigheter med en vinst om 31 Mkr

Göteborg den 10 april 2000

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, dels förvärvat två kommersiella fastigheter i Örebro och Göteborg för totalt 41 Mkr, dels sålt sex fastigheter, varav tre bostadsfastigheter, för totalt 77 Mkr med en vinst om 31 Mkr.

Genom dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB har Castellum förvärvat en kontorsfastighet om 3 466 kvm i centrala Örebro, vilket ger bolaget möjlighet att erbjuda även centralt belägna kontorslokaler i staden. Köpeskillingen uppgick till 24 Mkr.

Harry Sjögren AB har för 17 Mkr förvärvat en outhyrd lager- och kontorsfastighet om 3 485 kvm i Högsbo-Sisjöns industriområde i Göteborg där bolaget äger ett flertal fastigheter. Fastigheten innehåller dessutom en byggrätt som medger byggnation av ytterligare 5 000 kvm kontor.

I Göteborg har Eklandia Fastighets AB sålt två bostadsfastigheter i Linnéstaden om tillsammans 5 992 kvm till nybildade bostadsrättsföreningar samt en bostadsfastighet om 1 083 kvm i Krokslätt. Försäljningspriset för de sålda bostadsfastigheterna uppgick till 69 Mkr med en vinst om 29 Mkr, varav 26 Mkr kommer att redovisas under första kvartalet 2000.

I Tagene på Hisingen i Göteborg har Eklandia avyttrat del om 1 150 kvm av en lager- och kontorsfastighet och i Köping har Aspholmen Fastigheter AB sålt en mindre industrifastighet om 700 kvm. Slutligen har Fastighets AB Brostaden avyttrat en mindre lagerfastighet om 425 kvm i Brommaområdet i Stockholm. Försäljningen av de kommersiella fastigheterna, som skedde under första kvartalet, uppgick till 8 Mkr med en vinst om 2 Mkr.

Hittills i år har Castellum förvärvat fastigheter för 217 Mkr medan fastigheter har sålts för 204 Mkr med en vinst om 68 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56