Castellum gör förvärv i Malmö och säljer fastighet i Göteborg med vinst om 23 Mkr

Göteborg den 30 juni 2000

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat tre kommersiella fastigheter i Malmö för totalt 34 Mkr och sålt en kommersiell fastighet i Göteborg med en vinst om 23 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen har Castellum förvärvat tre till varandra gränsande fastigheter i Östra Hamnen i Malmö, ett läge med bedömt god utvecklingspotential. Den samman-lagda köpeskillingen uppgick till 34 Mkr. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar ca 16 000 kvm uthyrningsbar yta, varav 13 000 kvm lager och 3 000 kvm kontor. Dessutom innehåller fastigheterna byggrätter med möjligheter till utbyggnad av kontor och lager om upp till 11 000 kvm.

Vidare har dotterbolaget Harry Sjögren AB sålt en färdigutvecklad tomträttsfastighet om drygt 3 000 kvm butiksyta i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg. Försäljningspriset uppgick till 55 Mkr, vilket innebar en vinst om 23 Mkr.

Därmed kan Castellum hittills i år redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om totalt 112 Mkr medan årets förvärv hittills uppgår till totalt ca 400 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56