Castellum överför 700 miljoner till aktieägarna genom inlösen

Göteborg 11 juli 2000

Anmälningsperioden för Castellums erbjudande om inlösen av aktier avslutades den 5 juli 2000. Erbjudandet omfattade inlösen av var sjunde aktie i Castellum till ett inlösenbelopp om 100 kronor per aktie. Enligt den slutliga sammanräkningen har 6 998 323 aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar 98,0 procent av det antal aktier som högst kunnat inlösas enligt erbjudandet. Detta innebär att 700 Mkr överförs till aktieägarna genom inlösen. Utbetalning av inlösenbeloppet, 100 kronor per aktie, beräknas kunna ske omkring den 8 augusti 2000, förutsatt att erforderliga registreringar skett av Patent- och Registreringsverket. Efter inlösen uppgår antalet registrerade A-aktier i Castellum till 43 001 677.

Återstående del av inlösen/återköpsprogrammet om totalt 1 000 Mkr kommer att genomföras i form av återköp av egna aktier för ett belopp om ca 300 Mkr. Bolagets återköp av egna aktier inleddes efter det att anmälningsperioden för inlösen avslutats och har till och med måndagen 10 juli pågått i tre handelsdagar. Hittills har 443 700 aktier återköpts för totalt 42 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56