Castellum investerar 300 Mkr i förvärv och nybyggnationer

Göteborg den 5 september 2000

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat åtta fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Jönköping för totalt 239 Mkr. Vidare bygger bolaget nya kontors- och lagerlokaler i Malmö för 67 Mkr. Tre mindre bostadsfastigheter i Lund har avyttrats med en vinst om 12 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden har Castellum för 51 Mkr förvärvat en kontorsfastighet i "Kista Science Park" i Akalla norr om Stockholm. I fastigheten ingår tre byggnader om totalt 5 200 kvm jämte hälften av en intilliggande parkeringsanläggning. Vid tillträdet är ca 18 % av lokalytorna vakanta. Förvärvet ligger i direkt anslutning till fyra fastigheter som sedan tidigare ägs av bolaget och där en tillbyggnad av ca 11 000 kvm uthyrningsbar yta snart kommer att påbörjas.

I centrala Göteborg har Eklandia Fastighets AB förvärvat två till varandra gränsande kontorsfastigheter om totalt drygt 7 000 kvm för en sammanlagd köpeskilling om 85 Mkr. Fastigheterna är belägna inom Vallgraven där bolaget sedan tidigare äger 11 fastigheter. Dessutom har bolaget utökat sitt bestånd i Aröds industriområde på Hisingen i Göteborg med en fastighet om 2 541 kvm, vilken förvärvats för 16 Mkr.

I Bulltofta industriområde nära Inre Ringleden i Malmö har Fastighets AB Briggen för 36 Mkr förvärvat en lagerfastighet om ca 15 000 kvm där ca 60 % av ytan är vakant. Fastigheten kommer att utvecklas etappvis, varvid ett första steg blir utbyggnad av nya kontorslokaler för 12 Mkr. I samband med förvärvet har nya långsiktiga hyresavtal tecknats för ca 5 000 kvm lager och kontor. I samma område kommer Briggen att genomföra en nybyggnation på en lagerfastighet med en befintlig lokalyta om ca 4 000 kvm. Nybyggnationen, som omfattar totalt ca 5 500 kvm, varav ca 3 500 kvm kontor och 2 000 kvm lager, blir klar för inflyttning våren 2001. Den totala investeringen beräknas uppgå till 55 Mkr. Vidare har Briggen i en affär förvärvat två fastigheter i Helsingborg för en sammanlagd köpeskilling om 15 Mkr. Förvärvet avser dels en butiksfastighet om 5 350 kvm i Berga industriområde, dels en outnyttjad byggrätt om ca 5 000 kvm i Väla industriområde.

Fastighets AB Corallen har för 36 Mkr förvärvat en kontors-, lager- och industrifastighet om totalt 10 385 kvm i anslutning till Elmias mäss- och kongressanläggning i Jönköping. Industrilokalerna om ca 3 200 kvm är vakanta, vilket möjliggör en fortsatt förädling av fastigheten.

Vidare har tre mindre bostadsfastigheter i Lund om totalt 2 920 kvm avyttrats till lokala bostadsrättsföreningar. Det totala försäljningsvärdet uppgick till ca 28 Mkr vilket innebär en vinst om 12 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56