Castellum gör förvärv i Stockholm för 141 Mkr och säljer fastigheter för 132 Mkr med 46 Mkr i vinst

Göteborg den 10 januari 2001

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat sex fastigheter i södra Stockholm för totalt 141 Mkr. Tre fastigheter i Göteborg, Gnosjö och Helsingborg har avyttrats för sammanlagt 132 Mkr med en vinst om 46 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden har Castellum förvärvat sex fastigheter i Johanneshov i södra Stockholm för totalt 141 Mkr. Samtliga dessa förvärv ligger i anslutning till fastigheter som sedan tidigare är i bolagets ägo. I slakthusområdet vid Globen har förvärvats tre lager-, industri och kontorsfastigheter om totalt ca 15 000 kvm. Fastigheterna, som är upplåtna med tomträtt, bedöms innehålla betydande utvecklingsmöjligheter bland annat genom den pågående omvandlingen av närområdet. I direkt anslutning till bolagets fastigheter vid Bolidenvägen har dessutom förvärvats tre fastigheter, varav två med äldre bebyggelse om totalt ca 2 700 kvm uthyrningsbar yta, samt en obebyggd tomt om 1 640 kvm. Efter de sistnämnda förvär-ven har bolaget kontroll över en stor sammanhängande area, vilket skapar förutsättningar för en samordnad och integrerad utveckling av området. Utöver befintliga lokaler om ca 25 000 kvm finns byggrätter, som medger nyproduktion av lokalytor om i storleksordningen 30 000 kvm.

Eklandia Fastighets AB har sålt en större bostadsfastighet om 8 970 kvm och 141 lägenheter i stadsdelen Annedal i Göteborg. Denna fastighet såldes för 83 Mkr med en vinst om 21 Mkr.

Fastighets AB Corallen har avyttrat en fullt uthyrd industrifastighet om 23 420 kvm belägen i Hillerstorp i Gnosjö kommun. Vid försäljningen erhölls ett försäljningspris om 37 Mkr, vilket innebar en vinst om 22 Mkr.

Vidare har Fastighets AB Briggen sålt en mindre kontors- och bostadsfastighet om 883 kvm i centrala Helsingborg för ca 12 Mkr med en vinst om 3 Mkr.

Samtliga ovannämnda affärer har genomförts efter årsskiftet.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56