Castellum förvärvar och bygger för 280 Mkr

Göteborg den 16 oktober 2001

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat kommersiella fastigheter i Västerås och Malmö för totalt ca 250 Mkr. I Uppsala uppförs en ny kontorsfastighet för 33 Mkr.

Genom dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB har Castellum förvärvat en del av området Kopparlunden i centrala Västerås innehållande den så kallade "Teknikbyn". Förvärvet omfattar ca 18 000 kvm helt nyrenoverade, fullt uthyrda kontorslokaler. Genom förvärvet, om 175 Mkr, tillförs bolaget ett attraktivt och sammanhållet område med god utvecklings-potential.

Kopparlunden är ett traditionsrikt industriområde, som nu etappvis omvandlas till en helt ny stads-del. Området och byggnaderna är typiska för sin tids industriarkitektur och har kultur-historiskt värde. Teknikbyn, som idag omfattar ett drygt 100-tal företag, har kopplingar till Mälardalens högskola. Med sitt centrala läge och närhet till högskolan är Kopparlunden ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Västerås.

Aspholmen och Skanska har vidare bildat ett gemensamt ägt bolag för fortsatt utveckling av Kopparlunden. Detta bolag har förvärvat ytterligare projektfastigheter innehållande 25 000 kvm byggrätter för totalt 44 Mkr.

I Malmö har Fastighets AB Briggen förvärvat en lagerfastighet i Bulltofta industriområde där bolaget sedan tidigare äger flera fastigheter. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 14 216 kvm, varav ca 3 000 kvm för närvarande är vakanta, och en tomtareal om ca 38 500 kvm. Fastigheten är anpassad för logistikändamål och har mycket god tillgänglighet till E6/E20/E22. Köpeskillingen uppgick till 56 Mkr.

I Kungsängenområdet i Uppsala uppför Aspholmen Fastigheter AB en ny, fullt uthyrd kontors-fastighet om ca 3 000 kvm. Projektet, som tillför bolaget moderna lokaler i ett attraktivt läge, är inflyttningsklart under våren 2002. Den totala investeringen uppgår till 33 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56