Castellum säljer fastigheter med en vinst om 58 Mkr

Göteborg den 28 januari 2002

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, sålt 19 fastigheter i Storgöteborg och Mälardalen för totalt 248 Mkr med en sammanlagd vinst om 58 Mkr.

Före årsskiftet avyttrade dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB i en affär bolagets samtliga fastigheter i Enköping. Affären avsåg tio fastigheter, varav flertalet bostadsfastigheter, om sammanlagt 17 950 kvm uthyrningsbar yta. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till 103 Mkr, vilket innebar en vinst om 2 Mkr hänförlig till 2001. Den totala vinsten från fastighets-försäljningar under 2001 uppgår därmed till 129 Mkr.

Efter årsskiftet har Eklandia Fastighets AB avyttrat sammanlagt sju bostadsfastigheter i centrala Göteborg. I Linnéstaden har fyra fastigheter om totalt 5 830 kvm sålts till nybildade bostadsrätts-föreningar för ett sammanlagt försäljningspris om 71 Mkr och med en vinst om 33 Mkr. Vidare har två bostadsfastigheter om totalt 2 893 kvm i stadsdelen Stampen sålts i en affär för 26 Mkr med en vinst om 7 Mkr. Dessutom har en fastighet om 2 642 kvm i Olskroken avyttrats för 31 Mkr med en vinst om 8 Mkr.

Harry Sjögren AB har sålt en butiksfastighet om 1 677 kvm i Alingsås. Försäljningspriset var 10 Mkr och vinsten uppgick till 4 Mkr. Vidare har Aspholmen Fastigheter AB sålt en butiksfastighet om 1 600 kvm i Örebro för ett försäljningspris om 7 Mkr med en vinst om 4 Mkr.

Den totala vinsten från fastighetsförsäljningar hänförlig till 2002 uppgår därmed hittills till 56 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, elefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56