Castellum säljer fastigheter med en vinst om 20 Mkr och investerar för 101 Mkr

Göteborg den 3 juni 2002

Castellum AB har genom sina lokala dotterbolag sålt fastigheter för 60 Mkr med en vinst om 20 Mkr samt förvärvat fastigheter för 62 Mkr och startat nybyggnation för 39 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har förvärvat en kombinerad kontors- och terminalfastighet om totalt 4 700 kvm för 28 Mkr. Fastigheten ligger vid E6 strax norr om Tingstadstunneln med god tillgänglighet.

Aspholmen Fastigheter AB har påbörjat en byggnation innehållande kontors- och serviceytor om totalt 2 200 kvm för 27 Mkr. Byggnaden uppförs i området Boländerna i Uppsala. Aspholmen har även påbörjat en byggnation i Örebro om 1 900 kvm innehållande ytor för försäljning, lager och kontor. Investeringen uppgår till 12 Mkr.

Fastighets AB Corallen har förvärvat två fastigheter i området Västra Mark, Växjö för totalt 34 Mkr. Den ena är en lager- och industrifastighet om 5 727 kvm och den andra en kontors- och butiks-fastighet om 2 954 kvm.

Fastighets AB Briggen har, till en nybildad bostadsrättsförening, avyttrat en bostadsfastighet om 2 971 kvm i Lund. Försäljningspriset uppgick till 28 Mkr med en vinst om 6 Mkr. Briggen har även avyttrat en mindre fastighet i Helsingborg för 3 Mkr med en vinst om 2 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har avyttrat tre bostadsfastigheter om sammanlagt 3 482 kvm i östra Göteborg. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till 24 Mkr med en vinst om 8 Mkr. Vidare har Fastighets AB Brostaden avyttrat en mindre industrifastighet i Bromma för 5 Mkr med en vinst om 4 Mkr.

Totalt har Castellum under årets fem första månader avyttrat fastigheter för 382 Mkr med en vinst om 141 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56