Eklandia bygger för Elanders

Eklandia Fastighets AB bygger infomediahus för Elanders AB

Göteborg den 12 juni 2002

Eklandia Fastighets AB, ett helägt dotterbolag till Castellum AB, har tecknat ett hyresavtal med Elanders AB vilket innebär att Eklandia kommer att uppföra ett infomediahus i Mölnlycke företagspark utanför Göteborg.

På en av Eklandia ägd och obebyggd tomt i Härryda kommun, har tagits fram en lösning som till-godoser Elanders behov av såväl verksamhetsytor som kontorsytor. Fastigheten har ett attraktivt läge i direkt anslutning till Rv 40, vid motet till Mölnlycke, vilket innebär mycket god tillgänglighet. I juli 2002 kommer det första spadtaget att tas och bygget beräknas vara klart för inflyttning i december 2003. Fastigheten kommer att ha en totalyta om 12 000 kvadratmeter samt kallgarage. Investeringen är beräknad till cirka 135 Mkr.

Elanders har under en längre tid sökt efter ett bra läge med god tillgänglighet för att kunna samla delar av koncernens verksamhet under ett gemensamt tak. Effekter som erhålls är bland annat samordning av resurser, vilket innebär ett effektivare kapacitetsutnyttjande och optimering av produktionsprocessen.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör Castellum AB, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice VD Castellum AB, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Tage Christoffersson, verkställande direktör Eklandia Fastighets AB, telefon 031-744 09 00 / mobil 0705-84 04 89