Castellum säljer fastigheter med en vinst om 33 Mkr och investerar för 42 Mkr

Göteborg den 7 oktober 2002

Castellum har genom sina dotterbolag sålt fyra fastigheter för 82 Mkr med en vinst om 33 Mkr och förvärvat två fastigheter för 42 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har under tredje kvartalet avyttrat en fastighet om 2 735 kvm belägen i Linnéstaden i Göteborg till en nybildad bostadsrättsförening. Försäljningspriset uppgick till 34 Mkr med en vinst om 15 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB har avyttrat den sista kvarvarande bostadsfastigheten om 1 870 kvm i Köping och Harry Sjögren AB har avyttrat en mindre kontorsfastighet om 1 642 kvm i Borås. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till 10 Mkr motsvarande bokfört värde. I och med försäljningen av fastigheten i Köping är Castellums kvarvarande bostadsbestånd helt koncentrerat till centrala och attraktiva områden i Göteborg och Helsingborg.

Fastighets AB Briggen har under september förvärvat två fastigheter om totalt 8 330 kvm i Malmö, för totalt 42 Mkr. Den ena fastigheten är belägen i Östra Hamnen-området och den andra i Fosie-området. Båda fastigheterna är av kategorin lager/industri/logistik. Bolaget äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i dessa områden.

Under oktober har Fastighets AB Briggen, till en nybildad bostadsrättsförening, avyttrat en fastighet om 1 867 kvm belägen vid Drottninggatan i norra Helsingborg. Försäljningspriset uppgick till 38 Mkr med en vinst om 18 Mkr. Denna försäljning kommer att redovisas under fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56