Castellum förvärvar två fastigheter i Helsingborg

Göteborg den 22 november 2002

Castellum har genom sitt dotterbolag Fastighets AB Briggen förvärvat två fastigheter i Helsingborg för totalt 48 Mkr.
Den ena fastigheten är en lager/logistikfastighet om 11 914 kvm som även innehåller en byggrätt om ca 3 000 kvm. Den andra fastigheten innehåller tre byggnader om totalt 4 832 kvm. Båda fastigheterna ligger i Berga industriområde och utgör värdefulla tillskott till Briggens befintliga bestånd i området.

Castellums nya hemsida – www.castellum.se

Den nya hemsidan skiljer sig från den gamla i såväl innehåll som färg och form. De mest påtagliga förändringarna är snabbare sökvägar för hyresgäster att leta nya lokaler och en prenumerations-funktion på Castellums pressmeddelanden och delårsrapporter.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsportföljens bokförda värde uppgår till 12,6 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan, främst kommersiella lokaler, uppgår till 2,4 miljoner kvadratmeter. Fastighetsinnehavet ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark lokal förankring inom de utvalda geografiska områdena Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och Mälardalen. Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56