Castellum säljer bostadsfastigheter och mark med en vinst om 50 Mkr

Göteborg den 21 januari 2003

Castellum har genom sina dotterbolag sålt fastigheter för 135 Mkr med en vinst om 50 Mkr.

Under slutet av 2002 såldes sju mindre fastigheter till ett sammanlagt försäljningspris om 36 Mkr, motsvarande bokfört värde. Fem av fastigheterna, två i Vaggeryd, en i Växjö, en i Jönköping och en i Värnamo såldes av dotterbolaget Fastighets AB Corallen. En fastighet i Borås och en i Kungälv såldes av dotterbolagen Harry Sjögren AB respektive Eklandia Fastighets AB. Vidare har två mindre fastigheter förvärvats av Corallen under slutet av 2002 till en sammanlagd köpeskilling om 15 Mkr.

Under 2002 uppgick fastighetsförsäljningarna totalt till 503 Mkr med en vinst om 179 Mkr, medan fastighetsförvärven inkl investeringar i befintliga fastigheter totalt uppgick till 1 050 Mkr.

I början av 2003 har Eklandia Fastighets AB sålt två bostadsfastigheter i Göteborg, Lorensberg 49:12 om 3 300 kvm och Kommendantsängen 6:7 om 2 800 kvm, till nybildade bostadsrättsföreningar. Den sammanlagda försäljningssumman uppgick till 78 Mkr med en vinst om 43 Mkr.

Vidare har dotterbolaget Fastighets AB Brostaden sålt en byggrätt om 6 000 kvm i Smista Park vid Kungens kurva, söder om Stockholm, för 11 Mkr med en vinst om 7 Mkr. Dessutom har dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB sålt fastigheten Gjutjärnet 11 i Västerås till ett försäljningspris om 10 Mkr, motsvarande bokfört värde.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

 För ytterligare information kontakta    
 Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 
 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56