Castellum säljer bostadsfastigheter med en vinst om 36 Mkr och investerar för 72 Mkr

 Göteborg den 5 mars 2003    

Castellum har genom sitt dotterbolag Eklandia Fastighets AB sålt fyra bostadsfastigheter i Göteborg till en nybildad bostadsrättsförening. Fastigheterna, vars totala yta uppgår till 4 387 kvm, är belägna i Vasastaden. Försäljningssumman uppgick till 55 Mkr med en vinst om 36 Mkr.

Vidare har dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat en fastighet i Mölndal för 34 Mkr. Byggnaden, som vid tillträdet är outhyrd, omfattar 3 110 kvm höglager och 1 445 kvm kontor samt en outnyttjad byggrätt om cirka 4 000 kvm. Fastigheten, som är belägen nära Söderleden i Åbro-området, har en god tillgänglighet och utgör ett värdefullt tillskott för att möta efterfrågan på moderna lager- och logistiklokaler.

Dessutom har dotterbolaget Fastighets AB Briggen förvärvat två fastigheter i Lund för 16 Mkr. Den ena fastigheten är en byggrätt om cirka 3 000 kvm medan den andra fastigheten består av en lager- och kontorsbyggnad om 3 300 kvm som vid tillträdet var outhyrd men nu är fullt uthyrd. Fastigheterna ligger i Gunnesbo industriområde där Briggen sedan tidigare äger fastigheter.

I Växjö har dotterbolaget Fastighets AB Corallen förvärvat en fastighet om 4 900 kvm för 22 Mkr. Fastigheten är belägen i området Västra Mark och består av en byggnad innehållande kontors- och industriytor samt en outnyttjad byggrätt om 4 000 kvm. Corallen äger sedan tidigare fastigheter i området.

 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.     
 För ytterligare information kontakta   
 Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 
 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56