Castellum säljer bostadsfastigheter i Helsingborg med en vinst om 68 Mkr och förvärvar i Öresund för 200 Mkr

Göteborg den 7 maj 2003

Castellum har under maj, genom sitt dotterbolag Fastighets AB Briggen, sålt sex bostadsfastigheter om cirka 21 000 kvadratmeter i Helsingborg till en sammanlagd försäljningssumma om 168 Mkr med en vinst om 68 Mkr.

Dessutom har Briggen under april, förvärvat en kontorsfastighet i Malmö för 190 Mkr. Fastigheten har ett mycket centralt läge vid Gustav Adolfs torg. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 10 700 kvadratmeter. Förvärvet utgör ett värdefullt tillskott till Briggens befintliga innehav i centrala Malmö. Vidare har Briggen förvärvat två mindre fastigheter i Lund för totalt 10 Mkr.

Under mars har några mindre fastighetsaffärer gjorts vilka ingår i delårsrapporten för första kvartalet 2003. Briggen har förvärvat en kontorsfastighet om 2 700 kvadratmeter i området Videdal i Malmö för 26 Mkr. Dessutom har två fastigheter i Mölndal respektive Vaggeryd sålts till ett sammanlagt försäljningspris om 15 Mkr.

 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.   
 För ytterligare information kontakta   
 Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 
 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56