Castellum säljer fastigheter för 48 Mkr med en vinst om 19 Mkr och investerar för 37 Mkr

 Göteborg den 27 juni 2003    

Castellum har, genom sitt dotterbolag Eklandia Fastighets AB, sålt tre bostadsfastigheter om ca 2 000 kvadratmeter i stadsdelen Masthugget, Göteborg samt en mindre bostadsfastighet i Kålltorp, Göteborg om ca 500 kvadratmeter. Den sammanlagd försäljningssumman uppgick till 30 Mkr med en vinst om 14 Mkr.

Castellum har, genom sitt dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB, sålt en kontors- och butiksfastighet om ca 3 200 kvadratmeter i området Svartbäcken i Uppsala för 18 Mkr med en vinst om 5 Mkr.

Aspholmen har förvärvat en lager/industrifastighet om ca 2 300 kvadratmeter i området Boländerna i Uppsala för 15 Mkr. Boländerna betraktas idag som ett av tre externhandelsområden i Uppsala.

Castellum har, genom sitt dotterbolag Fastighets AB Briggen, tecknat ett hyresavtal med ett tyskägt företag som varit verksamt i Lund sedan 1897. Avtalet innebär att Briggen kommer att nyproducera en lager/industrifastighet om ca 3 000 kvadratmeter på en befintlig byggrätt i Gunnesbo industriområde i Lund. Investeringen är beräknad till ca 22 Mkr och inflyttning är planerad till första kvartalet 2004.

Nära Gustav Adolfs torg i centrala Malmö äger Briggen Hansacompagniet och Hansagallerian där investeringar för ca 130 Mkr gjorts i ny- till- och ombyggnad under det senaste året. En årlig undersökning, avseende handeln i Malmö, redovisar en god cityhandel i allmänhet och i synnerhet för handelshuset Hansa. Investeringarna har starkt bidragit till den positiva utvecklingen och lagom till julhandeln 2003 kommer de båda affärsfastigheterna att vara förenade med en gångbro en våning över markplanet. På Hansagallerians andra våning kommer vid den tiden även ett antal nya butiker vara inflyttade.

Castellum har under slutet av juni 2003 introducerat ett företagscertifikatprogram med en ram om 1 500 Mkr. Efterfrågan under de första handelsdagarna har varit god vilket innebär att Castellum genom programmet fått tillgång till ytterligare en förmånlig finansieringskälla.

 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.      
 För ytterligare information kontakta     
 Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 
 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56