Castellum förvärvar fastigheter för 37 Mkr

Castellum har genom två av sina dotterbolag förvärvat i Helsingborg
och Uppsala.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en outhyrd fastighet i
Helsingborg om ca 8 600 kvm för 26 Mkr. Ytorna är fördelade på 7 000
kvm verksamhets- och lageryta och 1 600 kvm kontorsyta.
Tillträdesdatum är satt till september 2004 eller tidigare om Briggen
så påkallar.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en fastighet i Uppsala om ca
2 600 kvm för 11 Mkr. Fastigheten är bebyggd med en lager- och
kontorsbyggnad. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt
om ca 3 000 kvm. Fastigheten är för närvarande fullt uthyrd. Genom
förvärvet förstärker bolaget ytterligare sin närvaro i området
Boländerna. Under en längre period har områdets utveckling, där
Aspholmen Fastigheter tar en aktiv roll, resulterat i en allt större
andel handel och betraktas idag som ett av tre externhandelsområden i
Uppsala. Tillträde skedde den 18 december 2003.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56