Castellum investerar för 144 Mkr

Castellum har genom två av sina dotterbolag investerat i fastigheter
i Mölndal, Kungsbacka, Göteborg och Jönköping.

Harry Sjögren AB har förvärvat en fastighet i Mölndal om ca 15 000
kvm för 84 Mkr. Fastigheten är belägen i Åbro-området och innehåller
4 000 kvm kontorsyta och 11 000 kvm verksamhetsyta. Tillträde har
skett i mitten av november 2003.

Harry Sjögren AB har även förvärvat en fastighet i Kungsbacka om ca 4
900 kvm för 26 Mkr. Fastigheten är belägen i Hede-området och
innehåller 1 700 kvm kontorsyta och 3 200 kvm lageryta och var vid
tillträdet outhyrd. Byggnaden har en modern design och hög standard
med stor flexibilitet. I förvärvet ingår även en angränsande tomt om
5 000 kvm. Tillträde har skett i början av december 2003. Vidare har
beslutats om tillbyggnad av en fastighet i Sisjöns arbetsområde,
Göteborg. Tillbyggnaden omfattar ca 4 000 kvm till en investering om
17 Mkr och beräknas påbörjas under januari 2004 för att vara klar i
oktober 2004. Fastighetens totala yta efter tillbyggnad uppgår till 6
200 kvm, varav 84 % är uthyrt på ett avtal till 2010.

Fastighets AB Corallen har förvärvat två fastigheter om sammanlagt ca
6 300 kvm för 17 Mkr. Båda fastigheterna är lager/industrifastigheter
belägna i Rosenlundsområdet i Jönköping där Corallen sedan tidigare
äger ett antal fastigheter. Tillträdesdatum är satt till mitten av
december 2003.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56