Castellum säljer fastigheter med en vinst om 30 Mkr

Castellum har genom två av sina dotterbolag sålt fastigheter i Göteborg och Malmö för 57 Mkr med en vinst om 30 Mkr.

Under slutet av 2003 har Fastighets AB Briggen sålt två mindre
fastigheter i Malmö om totalt 1 900 kvm till ett sammanlagt
försäljningspris om 12 Mkr, med en vinst om 1 Mkr. Båda fastigheterna
var vid försäljningstillfället fullt uthyrda.

I början av 2004 har Eklandia Fastighets AB sålt tre
bostadsfastigheter i Vasastaden i
Göteborg om sammanlagt 3 200 kvm, med tillträde under januari 2004,
till en nybildad bostadsrättsförening. Den sammanlagda
försäljningssumman uppgick till 39 Mkr med en vinst om 26 Mkr.

Vidare har Eklandia sålt en mindre tomträtt med en lager- och
industribyggnad om 1 700 kvm belägen i Gamlestaden Göteborg, för 6
Mkr med en vinst om 3 Mkr.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: