Castellum säljer fastigheter med en vinst om 40 Mkr

Castellum har genom ett av sina dotterbolag sålt tre fastigheter i Göteborg för 75 Mkr med en vinst om 40 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har sålt tre bostadsfastigheter i centrala
Göteborg om sammanlagt 5 200 kvm, med tillträde i början av februari
2004, till en nybildad bostadsrättsförening. Försäljningssumman
uppgick till 75 Mkr med en vinst om 40 Mkr.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56