Castellum säljer med en vinst om 57 Mkr och investerar för 30 Mkr

Castellum har genom dotterbolag gjort följande fastighetsaffärer

Fastighets AB Briggen har sålt sex bostadsfastigheter i Helsingborg
om sammanlagt 13 200 kvm för 140 Mkr, med en vinst om 36 Mkr.
Försäljningen har skett såsom en bolagsaffär med en kommersiell
aktör. Tillträde sker i mars 2004.

Eklandia Fastighets AB har sålt två bostadsfastigheter i Linnéstaden
i Göteborg om samman-lagt 3 200 kvm till en nybildad
bostadsrättsförening. Den sammanlagda köpeskillingen upp-gick till 39
Mkr med en vinst om 15 Mkr. Tillträde sker i februari 2004.

Harry Sjögren AB har sålt en lagerfastighet om ca 4 700 kvm i Sisjöns
industriområde, Göteborg. Fastigheten var vid försäljningstillfället
fullt uthyrd. Köpeskillingen uppgick till
25 Mkr med en vinst om 6 Mkr. Tillträde sker i mars 2004.

I Smista Park kommer Fastighets AB Brostaden att uppföra en
fullserviceanläggning för uthyrning till Porsche/Din Bil. Smista Park
är ett nytt och intressant företagsområde i södra Stockholm där
Brostaden äger outnyttjade byggrätter om ca 80 000 kvm.
Investeringen, som omfattar 2 000 kvm, är beräknad till drygt 30 Mkr
och inflyttningen är planerad till december 2004.

Castellum har under inledningen av 2004 sålt 16 fastigheter med en
vinst om totalt 126 Mkr.

Årsredovisning 2003
Castellums årsredovisning finns sedan den 16 februari på
www.castellum.se. Utskick till Castellums aktieägare, av
årsredovisningen och inbjudan till bolagsstämman, påbörjades
den 23 februari.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56