Castellum investerar för 110 Mkr

Castellum har genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen förvärvat en
kontorsfastighet i Lund med en uthyrningsbar yta om ca 12 000 kvm för
ca 110 Mkr. Merparten av lokalytorna är uthyrda, dock planeras vissa
om- och tillbyggnationer för att passa flera typer av verksamheter.
Tillträde har skett den 15 mars 2004.

Vidare har Briggen sålt en bostadsfastighet i Helsingborg till en
nybildad bostadsrätts-förening. Fastigheten omfattar ca 1 300 kvm och
försäljningssumman uppgick till 17 Mkr med en vinst om 10 Mkr.
Överlåtelse sker den 1 april 2004.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.