Castellum investerar för 102 Mkr

Castellum har genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen förvärvat en
kontorsfastighet om 3 500 kvm i Helsingborg för 22 Mkr. Fastigheten
ligger i Berga industriområde i anslutning till Briggens befintliga
fastighetsbestånd. Uthyrningsgraden beräknas till ca 90 % vid
tillträdet den 3 maj 2004.

Vidare har Castellum genom dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB
förvärvat en kontors- och butiksfastighet om 5 600 kvm i centrala
Uppsala för 50 Mkr med tillträde den 1 september 2004. Byggnaden
skall genomgå en totalrenovering som kommer att utföras i två etapper
varvid den första, avseende kontorsdelen, påbörjas vid tillträdet
till en beräknad investering om drygt 20 Mkr. Den första etappen
beräknas vara klar för inflyttning under första halvåret 2005.
Ombyggnad av butiksytorna, till en investering om drygt 10 Mkr,
beräknas vara utfört och klart för inflyttning under 2006.

Dessutom har Castellum genom dotterbolaget Fastighets AB Corallen
sålt två industrifastigheter, en i Värnamo för 4 Mkr motsvarande
bokfört värde, samt en i Gnosjö för 12 Mkr motsvarande bokfört värde.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56