Castellum investerar för 283 Mkr

Castellum har genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB förvärvat en
kontorsfastighet om drygt 16 500 kvm i Östra Nordstaden Göteborg för
220 Mkr. Fastigheten ingår via samfällighet i köpcentrat Nordstan.
Uthyrningsgraden beräknas till ca 80 % vid tillträdet den 1 juni
2004.

Fastighetens centrala läge, de befintliga vakanserna samt byggnadens
flexibla konstruktion utgör en betydande potential. Byggnadens
utformning, med pelare och trapphus som bärande stomme, ger flexibla
planlösningar och god tillgänglighet till samtliga sju våningsplan.
För närvarande utnyttjas alla våningsplan som kontorsytor, med
möjlighet att konvertera plan 1 och 2 till butiksytor.

Köpcentrat Nordstan är norra Europas största inomhuscentrum (320 000
kvm) med 170 butiker och 150 kontor med totalt 5 000 anställda. Varje
dag passerar 80 000 människor genom Nordstan och via en gångtunnel
nås Centralstationen och via en gångbro nås gästhamnen Lilla Bommen
och Göteborgsoperan.

Vidare har Castellum genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen
förvärvat två fastigheter i Helsingborg för 63 Mkr. Den ena
fastigheten består av en kontors- och lagerbyggnad om 11 700 kvm och
den andra är en lagerbyggnad om 3 000 kvm. Fastigheterna ligger i
Berga industriområde i anslutning till Briggens befintliga
fastighetsbestånd. Uthyrningsgraden beräknas till ca 70 % vid
tillträdet den 3 maj 2004.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56