Castellum säljer med en vinst om 14 Mkr och investerar för 47 Mkr

Castellum har genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB sålt en
kontorsfastighet om ca 1 500 kvm i centrala Göteborg. Köpeskillingen
uppgick till 31 Mkr med en vinst om 14 Mkr. Försäljningen har gjorts
under mars månad och ingår i delårsrapporten för första kvartalet
2004.

Vidare har Castellum genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden
förvärvat en tomträtt i Årsta/Stockholm. Tomträtten är bebyggd med en
lager- och industribyggnad om ca 13 000 kvm med en uthyrningsgrad om
ca 80 %. Förvärvet innebär att Brostaden ökar sin närvaro i ett av
Stockholms södra närförortsområden som bedöms få en positiv
utveckling främst beroende på dess läge med goda kommunikationer.
Förvärvet har skett under april månad och köpeskillingen uppgick till
47 Mkr.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.