Castellum investerar för 160 Mkr och säljer för 30 Mkr

Castellum har genom dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Fastighets
AB Briggen, Fastighets AB Corallen samt Aspholmen Fastigheter AB
förvärvat fyra kommersiella fastigheter för 160 Mkr och sålt två
bostadsfastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar för 30 Mkr
med en vinst om 17 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har förvärvat en kontorsfastighet om 19 500
kvm i Gamlestaden Göteborg för 94 Mkr med tillträde i juni 2004.
Uthyrningsgraden uppgår till ca 95 %.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en kontorsfastighet om 4 700 kvm
i Lund för 42 Mkr med tillträde under fjärde kvartalet 2004.
Fastigheten är fullt uthyrd. Briggen har även sålt två
bostadsfastigheter om 1 277 respektive 1 315 kvm i Helsingborg till
nybildade bostadsrättsföreningar med frånträde i juni 2004. Den
sammanlagda köpeskillingen uppgick till 30 Mkr med en vinst om 17
Mkr.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en lagerfastighet om 4 700 kvm i
Värnamo för 13 Mkr med tillträde i juli 2004. Uthyrningsgraden uppgår
till ca 50 %.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en helt tom lager- och
industrifastighet om 2 600 kvm i Västerås för 11 Mkr med tillträde i
juni 2004. Vidare har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat
minoritetsandelen i det med Skanska gemensamägda bolaget Kopparlunden
Fastighetsutveckling HB för 5 Mkr. Bolaget innehåller ca 9 000 kvm
projektfastigheter och ca 16 000 kvm byggrätter i det centralt
belägna området Kopparlunden i Västerås.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56