Castellum investerar för 44 Mkr

Castellum har genom dotterbolagen Harry Sjögren AB och Fastighets AB
Corallen förvärvat två kommersiella fastigheter för 44 Mkr.

Harry Sjögren AB har förvärvat en kontorsfastighet om cirka 7 000 kvm
i Mölndal för 29 Mkr. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad
byggrätt om cirka 5 000 kvm. Uthyrningsgraden vid tillträdet, som har
skett under juni 2004, uppgick till cirka 85%.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en, till övervägande del
outhyrd, lagerfastighet om cirka 5 000 kvm i Jönköping för 15 Mkr.
Tillträde har skett den 28 juni 2004.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56