Castellum säljer för 34 Mkr och förvärvar för 6 Mkr

Castellum har genom dotterbolagen Fastighets AB Briggen och Aspholmen Fastigheter AB dels sålt två fastigheter och dels förvärvat en fastighet. Försäljningssumman uppgick till 34 Mkr med en vinst om 15 Mkr och förvärvssumman uppgick till 6 Mkr.

Fastighets AB Briggen har sålt en bostadsfastighet om ca 1 000 kvm i
Helsingborg till en nybildad bostadsrättsförening för 15 Mkr med en
vinst om 10 Mkr.

Vidare har Briggen sålt den enda kvarvarande fastigheten i Ängelholm,
en lager-/industri-fastighet om ca 9 000 kvm för 19 Mkr med en vinst
om 5 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en lagerfastighet om ca 2 500
kvm i Örebro för
6 Mkr. Den förvärvade fastigheten som kommer att vara helt tom vid
tillträdet ligger i Aspholmen-området där bolaget har ett betydande
fastighetsbestånd.

Transaktioner ovan kommer att redovisas under tredje kvartalet.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56