December

Alla nyheter

  • Castellum investerar för 113 Mkr och säljer för 44 Mkr

    Castellum har genom dotterbolag förvärvat två kommersiella fastigheter för 17 Mkr, beslutat om investeringar uppgående till 96 Mkr och sålt fyra kommersiella fastigheter för 44 Mkr med en vinst om 6 Mkr.