Castellum investerar för 113 Mkr och säljer för 44 Mkr

Castellum har genom dotterbolag förvärvat två kommersiella fastigheter för 17 Mkr, beslutat om investeringar uppgående till 96 Mkr och sålt fyra kommersiella fastigheter för 44 Mkr med en vinst om 6 Mkr.

Fastighets AB Briggen skall påbörja en tillbyggnad av lageryta om ca
3 000 kvm i Helsing-borg. Den totala investeringen är beräknad till
24 Mkr. Inflyttning är planerad till slutet av 2005. Det har även
beslutats om en investering i grannfastigheten till gallerian Carl
Werner i Lund för 32 Mkr. Efter investering kommer gallerian att
innehålla 14 butiker med en samman-lagd försäljningsyta om 3 300 kvm.
Dessutom har Briggen förvärvat en kontorsfastighet om 1 600 kvm för
12 Mkr i området Bulltofta i Malmö, med tillträde i november 2004.

Briggen har även sålt en lagerfastighet om 3 200 kvm i Lund för 12
Mkr med en vinst om 2 Mkr, samt en mindre fastighet om 1 000 kvm
centrala Malmö för 12 Mkr med en vinst om 3 Mkr.

I området Boländerna i Uppsala utför Aspholmen Fastigheter AB en
konvertering av lager-/logistikytor om ca 9 000 kvm till en galleria
för sällanköpsvaror. Byggnationen omfattar även en ny glasad entré
för att markera den nya inriktningen mot handel samt nya
parkeringsytor. Utvecklingen i Boländerna har under en längre tid
resulterat i en allt större andel handel och området betraktas idag
som ett av tre externhandelsområden i Uppsala. Den totala
investeringen är beräknad till 40 Mkr. Inflyttning har påbörjats och
officiell invigning är planerad till mars 2005. Aspholmen Fastigheter
har dessutom förvärvat en mindre fastighet i direkt anslutning till
ovan nämnda galleria för 5 Mkr. I och med detta förvärv äger
Aspholmen Fastigheter en sammanhållen kvartersbildning vilket skapar
möjligheter till en fortsatt effektiv utveckling av området.

Aspholmen Fastigheter har även sålt en fullt uthyrd industrifastighet
om ca 7 000 kvm i Köping för 12 Mkr motsvarande bokfört värde. Efter
denna försäljning äger Aspholmen en centralt belägen kontorsfastighet
i Köping.

Eklandia Fastighets AB har sålt en lager-/kontorsfastighet om 1 500
kvm på Hisingen, Göteborg för 8 Mkr med en vinst om 1 Mkr.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56