Castellums årsredovisning finns nu på hemsidan www.castellum.se

Castellums årsredovisning 2004 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick till aktieägarna från den 21 februari.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till ca 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och
Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm
(Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö)
och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är
noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56