Castellum säljer fastigheter för 168 Mkr och förvärvar för 94 Mkr

Genom helägda dotterbolag har Castellum under februari 2005 sålt åtta
fastigheter, varav fyra bostadsfastigheter, för 168 Mkr och förvärvat
två kommersiella fastigheter för 94 Mkr.

I centrala Göteborg har Eklandia Fastighets AB sålt fyra
bostadsfastigheter om totalt 6 653 kvm till nybildade
bostadsrättsföreningar. Den sammanlagda försäljningssumman uppgick
till 107 Mkr, vilket med 60 Mkr översteg det bokförda värdet per den
31 december 2004 och med 19 Mkr det värderade värdet vid samma
tidpunkt.

Vidare har fyra kommersiella fastigheter sålts. Harry Sjögren AB har
sålt en fullt uthyrd fastighet för sällanköpsvaror i Mölndal om 2 740
kvm för 32 Mkr. Fastighets AB Corallen har sålt en fullt uthyrd
lagerfastighet i Värnamo om 2 700 kvm för 11 Mkr. Fastighets AB
Briggen har sålt en industrifastighet i Lund om 672 kvm för 6 Mkr.
Eklandia Fastighets AB har sålt en fullt uthyrd industrifastighet i
Göteborg om 3 467 kvm för 12 Mkr. Den sammanlagda försäljningssumman
uppgick till 61 Mkr, vilket med 20 Mkr översteg det bokförda värdet
per den 31 december 2004 och med 3 Mkr det värderade värdet vid samma
tidpunkt.

Fastighets AB Briggen har förvärvat två kommersiella fastigheter i
Helsingborg. Den totala ytan uppgår till 16 000 kvm och den
sammanlagda försäljningssumman uppgick till 94 Mkr.
Tillträde har skett under inledningen av mars 2005.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och
Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm
(Stockholms närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö)
och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är
noterad på Stockholmsbörsens O-lista.