Castellum förvärvar för 145 Mkr och säljer för 27 Mkr

Genom helägda dotterbolag har Castellum förvärvat tre fastigheter för
145 Mkr och sålt två fastigheter för 27 Mkr.

I Göteborg har Eklandia Fastighets AB under början av april förvärvat
och tillträtt två kommersiella fastigheter om totalt 32 700 kvm för
sammanlagt 136 Mkr. Den ena fastigheten är fullt uthyrd medan den
ekonomiska uthyrningsgraden för den andra uppgår till ca 85%. Båda
fastigheterna har attraktiva lägen med närhet till hamnen.

I Malmö har Fastighets AB Briggen under mars förvärvat och tillträtt
en kommersiell fastighet om 1 800 kvm för 9 Mkr. Fastigheten är fullt
uthyrd och belägen i ett område där bolaget sedan tidigare äger
fastigheter.

I Göteborg har Eklandia Fastighets AB under mars sålt en
bostadsfastighet om ca 1 000 kvm till en nybildad
bostadsrättsförening. Försäljningssumman uppgick till 15 Mkr vilket
med 5 Mkr översteg det värderade värdet och med 9 Mkr det bokförda
värdet per 31 december 2004.

I Köping har Aspholmen Fastigheter AB under början av april sålt en
kommersiell fastighet om ca 1 400 kvm. Försäljningen innebär att
bolaget inte längre äger några fastigheter i Köping.
Försäljningssumman uppgick till 12 Mkr vilket motsvarade det
värderade värdet och med 1 Mkr översteg det bokförda värdet per 31
december 2004.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 19 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.