Castellum investerar för 146 Mkr och säljer för 24 Mkr

Castellum har beslutat om nybyggnation uppgående till 100 Mkr. Vidare
har genom helägda dotterbolag förvärvats tre fastigheter för 46 Mkr
och sålts fem fastigheter för 24 Mkr.

I Smista Allé, Stockholm, kommer Fastighets AB Brostaden att uppföra
en fullserviceanläggning om 6 500 kvm för ca 100 Mkr. Ett 10-årigt
hyresavtal har tecknats med Thituson Bil AB och byggnaden kommer att
inrymma försäljning och service av Mercedes Benz, Chrysler och Jeep.
Inflyttning beräknas ske vid halvårsskiftet 2006.

Harry Sjögren AB har förvärvat en kontorsfastighet med 4 700 kvm
uthyrningsbar yta för 36 Mkr. Fastigheten innehåller även en
outnyttjad byggrätt om ca 4 000 kvm. Fastigheten är vid tillträdet
den 31 augusti helt outhyrd och belägen inom Åbro-området i Mölndal
där bolaget sedan tidigare äger ett betydande antal fastigheter.

Fastighets AB Corallen har förvärvat och tillträtt två
industrifastigheter med sammanlagt 3 200 kvm uthyrningsbar yta för 10
Mkr. Fastigheterna är belägna i Norregårds industriområde i Värnamo,
där bolaget sedan tidigare äger en fastighet i samma kvarter. Vidare
har Corallen sålt två markfastigheter
i Gnosjö för 1 Mkr.

Fastighets AB Briggen har till en nybildad bostadsrättsförening sålt
och frånträtt en bostadsfastighet om 900 kvm. Fastigheten är belägen
i Helsingborg och försäljningssumman uppgick till 11 Mkr vilket med 3
Mkr översteg verkligt värde.

Eklandia Fastighets AB har sålt en mindre lager-/industrifastighet
med 1 500 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten är belägen i Kungälv och
försäljningssumman uppgick till 8 Mkr motsvarande verkligt värde och
frånträde sker den 15 augusti.

Aspholmen Fastigheter AB har sålt och frånträtt en mindre
industrifastighet med 650 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten är
belägen i Märsta och försäljningssumman uppgick till 4 Mkr vilket med
1 Mkr översteg verkligt värde.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56