Castellum säljer sista bostadsfastigheten

Castellum har genom helägt dotterbolag sålt en bostadsfastighet för
255 Mkr

Castellum har sålt den sista renodlade bostadsfastigheten.
Fastigheten, som ligger på Slottshöjden i Helsingborg, har sålts till
en nybildad bostadsrättsförening för 255 Mkr. Fastigheten är bebyggd
med flera huskroppar och den uthyrningsbara ytan uppgår till
13 700 kvm fördelat på 183 lägenheter. Frånträde är den 1 december
2006.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 23 miljarder kronor och
består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50