Årsredovisning 2006

Castellums årsredovisning 2006 finns nu att läsa på hemsidan.
Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick till aktieägarna från den 21 februari.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 25 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Kungsbacka och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund och Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås och Uppsala), och Östra Götaland (Värnamo, Jönköping, Växjö och Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56