Castellum etablerar sig i Halmstad

Castellum har förvärvat fem kommersiella fastigheter för 215 Mkr i
Halmstad

I attraktiva lägen i Halmstad har fem fastigheter förvärvats för 215
Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 30 000 kvm, varav butik
9 300 kvm, kontor 6 700 kvm och lager 14 000 kvm. Samtliga ytor är i
princip uthyrda. Halmstad kommer att utgöra ett nytt marknadsområde i
Harry Sjögren AB. Fastigheterna tillträddes i början av februari.

Halmstadsregionen är, vad avser tillväxt i antal sysselsatta, en av
de snabbast växande regionerna i den s k 100 000-klubben, d v s
större regioner med mer än 100 000 invånare. Näringslivet har en bra
blandning mellan såväl tillverkning som service, handel och turism.
Ett utbyggt vägnät och goda tåg-, flyg- och båtförbindelser samt egen
högskola innebär att Halmstad har ett strategiskt läge i Västsverige.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 25 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Kungsbacka och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund och Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås och Uppsala), och Östra Götaland
(Värnamo, Jönköping, Växjö och Linköping). Castellumaktien är
registrerad på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50