Castellum investerar för 194 Mkr i Växjö

Castellum har genom helägt dotterbolag förvärvat en kommersiell
fastighet för 194 Mkr

Fastighets AB Corallen har förvärvat och tillträtt en kommersiell
fastighet för 194 Mkr, varav 32 Mkr avser övertagen uppskjuten
nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär.
Fastigheten är belägen i det expansiva industriområdet Västra Mark i
Växjö. Byggnaden började uppföras under 60-talet och har därefter
såväl byggts om som byggts till i flera steg och håller i dag en hög
teknisk standard. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 31 000 kvm
och inrymmer kontors- och industrilokaler, restaurang samt
konferenslokaler. Uthyrningsgraden uppgår till ca 85 %. På
fastigheten finns även obebyggd mark om ca 25 000 kvm vilket
möjliggör framtida nybyggnationer.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 25 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland (Värnamo,
Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX -
Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50