Castellum investerar för 375 Mkr

Castellum har, genom helägda dotterbolag, förvärvat 13 kommersiella
fastigheter för 241 Mkr och sålt tre kommersiella fastigheter för 36
Mkr samt beslutat om ny-, till- och ombyggnation för 134 Mkr

Fastighets AB Brostaden har förvärvat 4 kommersiella fastigheter för
65 Mkr, varav 11 Mkr avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld
då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Fastigheterna är belägna i
Veddesta, Järfälla och har en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka
8 600 kvm samt outnyttjade byggrätter om ca 3 000 kvm. Vidare har
Brostaden förvärvat en industrifastighet för 16 Mkr varav 3 Mkr avser
övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom
en bolagsaffär. Fastigheten är belägen i Västberga företagsområde,
Stockholm och har en uthyrningsbar yta om ca 1 700 kvm. Avtal och
tillträde till samtliga 5 fastigheter har skett under juni månad.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en projekt/markfastighet i
Uppsala om ca 3 300 kvm uthyrningsbar yta för 30 Mkr varav 7 Mkr
avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då förvärvet gjorts
genom en bolagsaffär. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om
ca 20 000 kvm. Avtal tecknades under juni månad.

Harry Sjögren AB har förvärvat en kommersiell fastighet om 3 400 kvm
uthyrningsbar yta för 15 Mkr. Fastigheten ligger i Alingsås och
innehåller även outnyttjad mark som möjliggör byggrätt om ca 3 000
kvm. Avtal och tillträde har skett under juni månad.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat 2 fastigheter för 50 Mkr och
sålt en fastighet för 30 Mkr, motsvarande verkligt värde. De
förvärvade fastigheterna ligger i Örebro och har en total
uthyrningsbar yta om 8 500 kvm fördelat på kontors- och lagerytor
samt outnyttjad mark som möjliggör byggrätter om totalt ca 10 000
kvm. Den sålda fastigheten är en kontorsfastighet om 3 300 kvm med
ett centralt läge i Örebro. Avtal samt tillträde och frånträde har
skett under juli månad

Fastighets AB Briggen har förvärvat 2 fastigheter för 51 Mkr, varav
11 Mkr avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då förvärvet
gjorts genom en bolagsaffär. Båda fastigheterna ligger på Bulltofta i
Malmö och består av 3 100 kvm kontor och 400 kvm lager. Avtal samt
tillträde har skett under juli månad.

Harry Sjögren AB har inlett projektering av en anläggning för
försäljning och service av bilar. Anläggningen kommer att ligga i
Kungsbacka och investeringen beräknas uppgå till 85 Mkr. Byggnaden
kommer att bestå av butiks-, verkstads- och kontorsytor om totalt
5 400 kvm. Inflyttning är planerad till slutet av 2008.

Aspholmen Fastigheter AB har inlett projektering av en total
ombyggnation av en fastighet i centrala Uppsala. Fastigheten ligger i
anslutning till den av Aspholmen ägda Galleria Dragarbrunn som
invigdes tidigare i år. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 2 700 kvm
och investeringen beräknas uppgå till 49 Mkr. Färdigställande är
planerat till årsskiftet 2008/2009.

Aspholmen Fastigheter AB har under juni förvärvat en kommersiell
fastighet om ca 800 kvm uthyrningsbar yta och en markfastighet om
22 000 kvm, vilket ger en möjlig byggrätt om ca 8 000 kvm, för
sammanlagt 14 Mkr. Båda fastigheterna ligger i Västerås en i norra
Tunbytorp och en i Brandthovda.

Under första halvåret har två mindre fastigheter, en i Göteborg och
en i Jönköping, sålts för sammanlagt 6 Mkr vilket med 2 Mkr översteg
verkligt värde.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade.